Tapicer

Nauka zawodu „tapicer” podejmowana jest po ukończeniu szkoły podstawowej.

Po ukończeniu szkoły zawodowej absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, by po jego zdaniu uzyskać tytuł czeladnika w zawodzie, uprawniający do podejmowania pracy na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej można kontynuować naukę w liceum i podnosić swoje umiejętności na kursach kwalifikacyjnych aż do uzyskania tytułu mistrza w zawodzie włącznie.

Nauka w szkole trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących oraz turnusy dokształcające z teorii zawodowej w zakresie : technologii mechanicznej, rysunku technicznego, materiałoznawstwa, maszynoznawstwa, języka obcego technicznego, podstaw prowadzenia i dokumentowania działalności gospodarczej, rachunkowości zawodowej, zasad bhp i ochrony p.poż, ochrony środowiska, przepisów prawa pracy, zarządzania przedsiębiorstwem.

Zajęcia praktyczne prowadzone są w zakładach rzemieślniczych i uczeń otrzymuje za nie wynagrodzenie.

Tapicer wykonuje zaprojektowane tapicerowane części nowych mebli i kompletów mebli, tapicerowane części wyposażenia środków transportowych (np. siedzenia samochodowe), sprzętu sportowego (maty, piłki, urządzenia treningowe), tapicerskie prace dekoracyjne związane z urządzaniem wnętrz mieszkalnych (wyciszanie drzwi, obijanie ścian, upinanie i mocowanie firan, kotar itp.), salonów wystawowych, scenografii teatralnej (formowanie, upinanie i zawieszanie kotar, draperii, kurtyn itp.), jak również naprawy uszkodzonych lub zużytych tapicerowanych części mebli i sprzętów, łącznie z drobnymi naprawami części konstrukcji. Dobór tkanin, ich krojenie, szycie i inne czynności wymagają dobrej ostrości wzroku, rozróżniania barw, koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności manualnej. Wyobraźnia przestrzenna, wyobraźnia i myślenie twórcze oraz uzdolnienia artystyczne i techniczne ułatwiają tapicerowi realizację zleconych lub autorskich projektów. W trakcie wykonywania niezbędnych wyliczeń i kalkulacji przydają się uzdolnienia rachunkowe. Elastyczność i otwartość na zmiany oraz samodzielność jest ważna przy pracy w małych zakładach rzemieślniczych, gdzie występują częste zmiany wykonywanych czynności. Cechą ułatwiającą dobre wykonanie pracy jest dla tapicera dokładność. Mistrz tapicer jest bardzo często jednocześnie właścicielem lub współwłaścicielem zakładu rzemieślniczego. Specjalistycznymi kierunkami w zawodzie tapicer są: tapicer dekorator i renowator mebli tapicerowanych. Są to osoby zajmujące się tapicerstwem jako elementem dekoracji i wystroju wnętrz zarówno współczesnych, jak i zabytkowych oraz odnawianiem mebli, głównie antyków.

Udostępnij:

Inne proponowanene kierunki:

Strona jest w trakcie modyfikacji… Prosimy o wyrozumiałość.