Egzaminy czeladnicze i stawki opłat w 2023 roku

PILNE!!! 

DOTYCZY: EGZAMINÓW CZELADNICZYCH

Przypominamy, że wnioski do egzaminu czeladniczego należy składać w tut. Cechu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2023 roku!

W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły. 

Do wniosku prosimy dołączyć:

  1. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny).
  2. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na niżej podany rachunek bankowy.
  3. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
  4. Zaświadczeniem ukończenia nauki zawodu wystawionym przez cech,
  5. W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz z świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie nauki zawodu.

 

Opłatę za egzamin bardzo prosimy wpłacać na konto Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu na numer rachunku bankowego: 43 8811 0006 0000 0000 5119 0001 wysokość opłaty egzaminacyjnej wynosi 870,25 zł. 

W załączniku wniosek o dopuszczenie do egzaminu oraz pismo dot. opłaty za egzaminy.

 

 

 

No URL defined for Wonder PDF Embed

 

 

Udostępnij:

Strona jest w trakcie modyfikacji… Prosimy o wyrozumiałość.