Zadbaj o swoją przyszłość i zdobądż pewny zawód...

Zawodowa Szkoła Branżowa I Stopnia

Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Targu

Wyróżnienie za całokształt osiągnięć sportowych dla Pana Janusza Denenfelda

10/04/2024

Dnia 3.04.2024 w Auli Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu odbyło się...

Wywiadówki

03/04/2024

Wywiadówki rodziców uczniów klasy IIA i IIIA odbędą się w poniedziałek 22...

Życzenia Wielkanocne

25/03/2024

Zawody powiatowe w tenisie stołowym

07/03/2024

Dnia 5 marca 2024 r. odbyły się zawody powiatowe w tenisie stołowym....

Zajęcia Strzeleckie

07/03/2024

W ramach realizacji PROGRAM UPOWSZECHNIANIA STRZELECTWA 2023-2025 uczniowie klasy 2A i 3A...

Zawody powiatowe w halowej piłce nożnej dziewcząt

07/02/2024

Dnia 2 lutego 2024 r. w Nowym Targu odbyły się zawody powiatowe...

Wszystko w Twoich rękach...

Czym jest Branżowa Szkoła I Stopnia ?

Podstawowe informacje:

Naukę w naszej szkole może podjąć uczeń, który posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe. W ofercie jest ponad 20 zawodów rzemieślniczych.

Kształcenie ogólne odbywa się w szkole. Przedmioty zawodowe realizowane są w formie kursów dokształcających organizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Targu. Uczniowie (pracownicy młodociani) odbywają praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy, za którą otrzymują wynagrodzenie. 

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia i zdaniu egzaminu zawodowego (kwalifikacji lub egzaminu czeladniczego) absolwent uzyska dyplom zawodowy oraz po wypełnieniu wniosku może uzyskać Suplement Europass, który jest potwierdzeniem posiadania zawodu i daje możliwość pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Co dalej?

Otwierają się przed Tobą nowe możliwości!

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II Stopnia.

Ponadto absolwent Branżowej Szkoły II Stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury.

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Masz więcej pytań?

Strona jest w trakcie modyfikacji… Prosimy o wyrozumiałość.