Zadbaj o swoją przyszłość i zdobądż pewny zawód...

Zawodowa Szkoła Branżowa I Stopnia

Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Targu

Szkolenie BHP dla pracowników

21/02/2024

Dnia 26 lutego 2024 r. (poniedziałek) w Centrum Kształcenia Zawodowego Cechu Rzemiosł...

Wywiadówka

05/02/2024

Wywiadówki śródroczne rodziców uczniów wszystkich klas szkoły odbędą się 7 lutego (środa) o...

Zarządzenie Nr 10/2023/2024 Dyrektora Zawodowej Szkoły Branżowej Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Targu w sprawie terminów klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2023/2024

03/01/2024

Zawody powiatowe w halowej piłce nożnej dziewcząt

07/02/2024

Dnia 2 lutego 2024 r. w Nowym Targu odbyły się zawody powiatowe...

Półfinały powiatowej Licealiady w halowej piłce nożnej chłopców

17/01/2024

Dnia 16 stycznia 2024 r. w Nowym Targu odbyły się półfinały w...

Mistrzostwa Szkoły w tenisie stołowym

17/01/2024

Dnia 15 stycznia 2024 r. odbyły się mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym....

Wszystko w Twoich rękach...

Czym jest Branżowa Szkoła I Stopnia ?

Podstawowe informacje:

Naukę w naszej szkole może podjąć uczeń, który posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe. W ofercie jest ponad 20 zawodów rzemieślniczych.

Kształcenie ogólne odbywa się w szkole. Przedmioty zawodowe realizowane są w formie kursów dokształcających organizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Targu. Uczniowie (pracownicy młodociani) odbywają praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy, za którą otrzymują wynagrodzenie. 

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia i zdaniu egzaminu zawodowego (kwalifikacji lub egzaminu czeladniczego) absolwent uzyska dyplom zawodowy oraz po wypełnieniu wniosku może uzyskać Suplement Europass, który jest potwierdzeniem posiadania zawodu i daje możliwość pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Co dalej?

Otwierają się przed Tobą nowe możliwości!

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II Stopnia.

Ponadto absolwent Branżowej Szkoły II Stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury.

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Masz więcej pytań?

Strona jest w trakcie modyfikacji… Prosimy o wyrozumiałość.