Dekarz

Nauka w zawodzie „dekarz” podejmowana jest po ukończeniu szkoły podstawowej.

Po ukończeniu szkoły zawodowej absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, by po jego zdaniu uzyskać tytuł czeladnika w zawodzie, uprawniający do podejmowania pracy na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej można kontynuować naukę w liceum i podnosić swoje umiejętności na kursach kwalifikacyjnych aż do uzyskania tytułu mistrza w zawodzie włącznie. Nauka w szkole trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących oraz turnusy dokształcające z teorii zawodowej w zakresie : technologii mechanicznej, rysunku technicznego, materiałoznawstwa, maszynoznawstwa, języka obcego technicznego, podstaw prowadzenia i dokumentowania działalności gospodarczej, rachunkowości zawodowej, zasad bhp i ochrony p.poż, ochrony środowiska, przepisów prawa pracy, zarządzania przedsiębiorstwem.

Zajęcia praktyczne prowadzone są w zakładach rzemieślniczych i uczeń otrzymuje za nie wynagrodzenie.

Dekarz to rzemieślnik trudniący się kryciem dachów, ich konserwacją i naprawą, oraz montażem urządzeń służących do odprowadzania wody z powierzchni dachów. Wykonuje również podkłady pod pokrycia dachowe oraz montuje okna dachowe, wyłazy i świetliki.

Dekarz-blacharz wykonuje jeden z najważniejszych elementów budynku, jakim jest pokrycie dachu. Dziełem dekarza są poszycia dachowe, a więc najważniejsze elementy dachu, które bezpośrednio chronią budowlę przed wpływami czynników atmosferycznych. Właściwe wykonanie poszycia dachowego ma ogromny wpływ na trwałość obiektu. Zabezpiecza przed działaniem wilgoci, wytrzymuje podmuchy wiatru i zmiany temperatury otoczenia.

Uzupełnieniem dachów są urządzenia do odpływu wody, czyli rynny i rury spustowe. Ich instalacją również zajmuje się dekarz-blacharz. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy stanowiskiem pracy dekarza jest dach, czy warsztat ślusarski, bo praca na dachu jest montażem wcześniej przygotowanego w warsztacie poszycia.

Udostępnij:

Inne proponowanene kierunki:

Strona jest w trakcie modyfikacji… Prosimy o wyrozumiałość.