Blacharz samochodowy

Nauka zawodu „blacharz samochodowy” podejmowana jest po ukończeniu szkoły podstawowej.

Po ukończeniu szkoły zawodowej absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, by po jego zdaniu uzyskać tytuł czeladnika w zawodzie, uprawniający do podejmowania pracy na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej można kontynuować naukę w liceum i podnosić swoje umiejętności na kursach kwalifikacyjnych aż do uzyskania tytułu mistrza w zawodzie włącznie.

Nauka w szkole trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących oraz turnusy dokształcające z teorii zawodowej w zakresie : technologii mechanicznej, rysunku technicznego, materiałoznawstwa, maszynoznawstwa, języka obcego technicznego, podstaw prowadzenia i dokumentowania działalności gospodarczej, rachunkowości zawodowej, zasad bhp i ochrony p.poż, ochrony środowiska, przepisów prawa pracy, zarządzania przedsiębiorstwem.

Zajęcia praktyczne prowadzone są w zakładach rzemieślniczych i uczeń otrzymuje za nie wynagrodzenie.

Blacharz samochodowy wykonuje swoje zadania zawodowe zarówno w małych zakładach naprawczych, autoryzowanych stacjach obsługi, jak i w dużych przedsiębiorstwach mechaniki pojazdowej. Może on także prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. Praca blacharza samochodowego na ogół wykonywana jest w pomieszczeniach zamkniętych, wentylowanych. W dużych przedsiębiorstwach są to hale produkcyjne, a zakładach usługowych – blacharskie stanowiska naprawcze (sporadycznie praca może być wykonywana na wolnym powietrzu Do głównych zadań zawodowych blacharza samochodowego zalicza się: przygotowanie pojazdu do naprawy, wykonywanie naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, kontrolowanie jakości wykonanych prac oraz utrzymywanie w dobrym stanie technicznym narzędzi i urządzeń na stanowisku pracy. Blacharz samochodowy bardzo często współpracuje z mechanikiem samochodowym i lakiernikiem samochodowym. Ważnymi cechami psychofizycznymi są: sprawność fizyczna i manualna, ostrość wzroku, cierpliwość oraz uzdolnienia techniczne. Blacharze samochodowi korzystają z przyrządów kontrolno-pomiarowych, w których jest wykorzystywana technika komputerowa oraz urządzeniami zasilanymi energią elektryczną i sprężonym powietrzem.

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania prac związanych z:

  • dobieraniem materiałów stosowanych w blacharstwie samochodowym
  • posługiwaniem się dokumentacją techniczną
  • przygotowywaniem samochodu do naprawy nadwozia
  • wykonywaniem operacji obróbki ręcznej, mechanicznej i kształtowania blachy
  • wykonywaniem napraw i wymianą uszkodzonych elementów nadwozia
  • wykonywaniem kompleksowych napraw nadwozia z użyciem urządzeń pomiarowo-naprawczych
  • przeprowadzaniem konserwacji i zabezpieczenia antykorozyjnego samochodu
  • kwalifikowaniem pojazdu lub elementów nadwozia do naprawy

Udostępnij:

Inne proponowanene kierunki:

Strona jest w trakcie modyfikacji… Prosimy o wyrozumiałość.