Kamieniarz

Nauka zawodu „kamieniarz” podejmowana jest po ukończeniu szkoły podstawowej.

Po ukończeniu szkoły zawodowej absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, by po jego zdaniu uzyskać tytuł czeladnika w zawodzie, uprawniający do podejmowania pracy na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej można kontynuować naukę w liceum i podnosić swoje umiejętności na kursach kwalifikacyjnych aż do uzyskania tytułu mistrza w zawodzie włącznie.

Nauka w szkole trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących oraz turnusy dokształcające z teorii zawodowej w zakresie: technologii mechanicznej, rysunku technicznego, materiałoznawstwa, maszynoznawstwa, języka obcego technicznego, podstaw prowadzenia i dokumentowania działalności gospodarczej, rachunkowości zawodowej, zasad bhp i ochrony p.poż, ochrony środowiska, przepisów prawa pracy, zarządzania przedsiębiorstwem.

Zajęcia praktyczne prowadzone są w zakładach rzemieślniczych i uczeń otrzymuje za nie wynagrodzenie.

Kamieniarz prowadzi obróbkę ręczną i mechaniczną kamieni naturalnych i sztucznych. Wykonuje, montuje i osadza kamienne elementy w obiektach budowlanych i nagrobkowych. Przeprowadza ich renowację i konserwację. Elementy budowlane (m.in. mury, schody, gzymsy, nadproża, obramowanie okien i drzwi), detale architektoniczne (pilastry i attyki), elementy małej architektury (fontanny, rzeźby ogrodowe, gazony kwiatowe, kule oraz inne elementy), nagrobki i okładziny kamienne też są jego dziełem. Zawód ten posiada szeroki zakres pracy – od obróbki kamienia poprzez jego, do renowacji i konserwacji kamiennych elementów architektonicznych. Kamieniarz musi umieć posługiwać się różnego dłutami, wiertłami oraz narzędziami do polerowania i szlifowania kamienia. Zajmuje się również produkcją wyrobów łupanych, klinowanych i groszkowanych takimi jak: kamień murowy, kostka brukowa, krawężniki i formak. W swojej pracy obsługuje maszyny do rozcinania bloków skalnych na płyty, maszyny do wykonywania faktur obróbczych na płytach, szlifowania, polerowania, płomieniowania, czy piaskowania. Nie obce są mu piły mostowe, frezarki, wiertarki, kopiarki, maszyny do grawerowania i liternictwa i inne. Kamieniarz przygotowanie podłoża, zaprawy, kleje i różne elementy kotwiące. Konserwuje kamienne elementy architektoniczne w zabytkowych obiektach budowlanych. Zna przeznaczenie środków do konserwacji i czyszczenia kamienia.

Udostępnij:

Inne proponowanene kierunki:

Strona jest w trakcie modyfikacji… Prosimy o wyrozumiałość.