Murarz

Nauka zawodu „murarz” podejmowana jest po ukończeniu szkoły podstawowej.

Po ukończeniu szkoły zawodowej absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, by po jego zdaniu uzyskać tytuł czeladnika w zawodzie, uprawniający do podejmowania pracy na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej można kontynuować naukę w liceum i podnosić swoje umiejętności na kursach kwalifikacyjnych aż do uzyskania tytułu mistrza w zawodzie włącznie.

Nauka w szkole trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących oraz turnusy dokształcające z teorii zawodowej w zakresie : technologii mechanicznej, rysunku technicznego, materiałoznawstwa, maszynoznawstwa, języka obcego technicznego, podstaw prowadzenia i dokumentowania działalności gospodarczej, rachunkowości zawodowej, zasad bhp i ochrony p.poż, ochrony środowiska, przepisów prawa pracy, zarządzania przedsiębiorstwem.

Zajęcia praktyczne prowadzone są w zakładach rzemieślniczych i uczeń otrzymuje za nie wynagrodzenie.

Murarz to wykwalifikowany robotnik zajmujący się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych. Wykonuje także schody, filary czy stropy Układa na ścianach elewacje, wykuwa otwory.

Kieruje pracami rozbiórkowymi przeprowadza je. Swoją pracę murarz wykonuje zwykle w ciągu dnia. Osoba zamierzająca wykonywać ten zawód musi przyzwyczaić się do częstych zmian miejsca pobytu (jest to uzależnione od miejsca nowej budowy) i wykonywania pracy przy niesprzyjającej pogodzie i na dużych wysokościach.

W tej pracy ważna jest zręczność oraz odporność na wysiłek fizyczny. Kandydat na murarza musi także przejść specjalistyczne badania lekarskie sprawdzić wzrok, słuch, koordynację wzrokowo-słuchową oraz poczucie równowagi.

Tynkarz to rzemieślnik zajmujący się nakładaniem warstw tynkarskich (wapiennych, cementowych, żywicznych, alabastrowych) oraz tynków suchych (np. płyt gipsowych) na ściany i stropy budowli.

Samodzielnie sporządza zaprawy tynkarskie. Zna rodzaje składników (kruszywa, piasek, wapno, cement, gips, barwniki) z których wytwarza zaprawy, oraz reguły ich dozowania (proporcje objętościowo-wagowe), zwłaszcza przy zaprawach na bazie żywic.

W zawodzie przydaje się też dobra umiejętność rozróżniania barw bo ważnym zadaniem tynkarza jest przygotowanie tynków kolorowych i dobranie właściwego koloru gotowych zapraw.

Udostępnij:

Inne proponowanene kierunki:

Strona jest w trakcie modyfikacji… Prosimy o wyrozumiałość.