Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Nauka zawodu „monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie” podejmowana jest po ukończeniu szkoły podstawowej.

Po ukończeniu szkoły zawodowej absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, by po jego zdaniu uzyskać tytuł czeladnika w zawodzie, uprawniający do podejmowania pracy na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej można kontynuować naukę w liceum i podnosić swoje umiejętności na kursach kwalifikacyjnych aż do uzyskania tytułu mistrza w zawodzie włącznie.

Nauka w szkole trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących oraz turnusy dokształcające z teorii zawodowej w zakresie : technologii mechanicznej, rysunku technicznego, materiałoznawstwa, maszynoznawstwa, języka obcego technicznego, podstaw prowadzenia i dokumentowania działalności gospodarczej, rachunkowości zawodowej, zasad bhp i ochrony p.poż, ochrony środowiska, przepisów prawa pracy, zarządzania przedsiębiorstwem.

Zajęcia praktyczne prowadzone są w zakładach rzemieślniczych i uczeń otrzymuje za nie wynagrodzenie.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to robotnik wykwalifikowany o bardzo wszechstronnych umiejętnościach, zajmujący się wykonywaniem prostych prac murarskich, wznoszeniem ścianek działowych z cegły i płyt gipsowo-kartonowych, kompleksowym wykonywaniem wszystkich robót wykończeniowych w budynku i na zewnątrz a takich jak: roboty podłogowe i posadzkarskie, tynkarskie, okładzinowe, malarskie i tapeciarskie oraz wszelkiego rodzaju roboty remontowe.

>

Kształcąc się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie nauczysz się:

  • wykańczania prac murarskich (ścianki działowe, obudowy, osadzanie drobnych elementów prefabrykowanych);
  • wykonywania dociepleń budynków;
  • kładzenia tynków zwykłych i cienkowarstwowych;
  • wykonywania wykładzin ściennych z płytek ceramicznych, desek, paneli i płyt;
  • wykonywania podłóg z tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, deszczułek podłogowych, płyt mozaikowych i paneli;
  • tapetowania ścian
  • malowania techniką emulsyjną, klejowa, olejną.

Udostępnij:

Inne proponowanene kierunki:

Strona jest w trakcie modyfikacji… Prosimy o wyrozumiałość.