Lakiernik samochodowy

Nauka zawodu „lakiernik” podejmowana jest po ukończeniu szkoły podstawowej.

Po ukończeniu szkoły zawodowej absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, by po jego zdaniu uzyskać tytuł czeladnika w zawodzie, uprawniający do podejmowania pracy na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej można kontynuować naukę w liceum i podnosić swoje umiejętności na kursach kwalifikacyjnych aż do uzyskania tytułu mistrza w zawodzie włącznie.

Nauka w szkole trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących oraz turnusy dokształcające z teorii zawodowej w zakresie : technologii mechanicznej, rysunku technicznego, materiałoznawstwa, maszynoznawstwa, języka obcego technicznego, podstaw prowadzenia i dokumentowania działalności gospodarczej, rachunkowości zawodowej, zasad bhp i ochrony p.poż, ochrony środowiska, przepisów prawa pracy, zarządzania przedsiębiorstwem.

Zajęcia praktyczne prowadzone są w zakładach rzemieślniczych i uczeń otrzymuje za nie wynagrodzenie.

Mówiąc najprościej lakiernik samochodowy zajmuje się malowaniem pojazdów. To jednak zbyt ogólna i niedokładna definicja. Doprecyzowując ją , jego praca polega na przeprowadzaniu remontów i renowacji powierzchni nadwozi samochodowych.

Lakiernicy pracują w warsztatach rzemieślniczych i w fabrykach samochodów, gdzie ludzi coraz częściej zastępują maszyny.

Praca lakiernika jest trudna i wymaga nie tylko cierpliwości, precyzji, ale też niemałych umiejętności. Lakierowanie jest wykonywane przez nielicznych. Większość warsztatów wykonuje wyłącznie czynności wstępne, takie jak wygładzanie nadwozia z chropowatości czy malowanie podkładowe. Lakierowanie właściwe jest powierzane fachowcom o najwyższych kwalifikacjach i doświadczeniu. Miejscem ich pracy są specjalistyczne kabiny lakiernicze zaopatrzone w pistolety pneumatyczne.

Najczęściej wykonywaną operacją lakiernika, to naprawa lakiernicza. Uszkodzenia nadwozia w wyniku stłuczek czy zarysowań wymagają kontaktu z tym właśnie specjalistą. Musi on mieć perfekcyjnie opanowaną także trudną sztukę wyrównywania nadwozia przy pomocy mas uszczelniających i ich polerowanie. Jest to zadanie trudne i pracochłonne.

Udostępnij:

Inne proponowanene kierunki:

Strona jest w trakcie modyfikacji… Prosimy o wyrozumiałość.