Mechanik pojazdów samochodowych

Nauka zawodu „mechanik pojazdów samochodowych” podejmowana jest po ukończeniu szkoły podstawowej.

Po ukończeniu szkoły zawodowej absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, by po jego zdaniu uzyskać tytuł czeladnika w zawodzie, uprawniający do podejmowania pracy na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej można kontynuować naukę w liceum i podnosić swoje umiejętności na kursach kwalifikacyjnych aż do uzyskania tytułu mistrza w zawodzie włącznie.

Nauka w szkole trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących oraz turnusy dokształcające z teorii zawodowej w zakresie : technologii mechanicznej, rysunku technicznego, materiałoznawstwa, maszynoznawstwa, języka obcego technicznego, podstaw prowadzenia i dokumentowania działalności gospodarczej, rachunkowości zawodowej, zasad bhp i ochrony p.poż, ochrony środowiska, przepisów prawa pracy, zarządzania przedsiębiorstwem.

Zajęcia praktyczne prowadzone są w zakładach rzemieślniczych i uczeń otrzymuje za nie wynagrodzenie.

Mechanik pojazdów samochodowych to specjalista zajmujący się naprawą aut, ale nie tylko. Dokonuje on niezbędnych regulacji w pojeździe i kontroluje jego stan techniczny i stopień zużycia podzespołów i układów.
Mechanicy naprawiają samochody osobowe, autobusy, jednoślady, ciągniki, maszyny rolnicze i inne pojazdy.
Uczący się tego zawodu uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, oraz diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na mechaników pojazdów samochodowych jest bardzo duże.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań:

  • użytkowania pojazdów samochodowych,
  • diagnozowania pojazdów samochodowych,
  • naprawiania pojazdów samochodowych,
  • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią mu prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

  • stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
  • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
  • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
  • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
  • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
  • firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych

Udostępnij:

Inne proponowanene kierunki:

Strona jest w trakcie modyfikacji… Prosimy o wyrozumiałość.