Ślusarz

Nauka zawodu „ślusarz” podejmowana jest po ukończeniu szkoły podstawowej.

Po ukończeniu szkoły zawodowej absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, by po jego zdaniu uzyskać tytuł czeladnika w zawodzie, uprawniający do podejmowania pracy na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej można kontynuować naukę w liceum i podnosić swoje umiejętności na kursach kwalifikacyjnych aż do uzyskania tytułu mistrza w zawodzie włącznie.

Nauka w szkole trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących oraz turnusy dokształcające z teorii zawodowej w zakresie : technologii mechanicznej, rysunku technicznego, materiałoznawstwa, maszynoznawstwa, języka obcego technicznego, podstaw prowadzenia i dokumentowania działalności gospodarczej, rachunkowości zawodowej, zasad bhp i ochrony p.poż, ochrony środowiska, przepisów prawa pracy, zarządzania przedsiębiorstwem.

Zajęcia praktyczne prowadzone są w zakładach rzemieślniczych i uczeń otrzymuje za nie wynagrodzenie.

Ślusarzem określa się rzemieślnika, którego zadaniem jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu. Celem pracy ślusarza jest budowa prostych konstrukcji, lub konserwacja i naprawa prostych mechanizmów i wyrobów metalowych. W zależności od rodzaju wykonywanych prac, ślusarze posiadają różne specjalizacje:

Ślusarz konstrukcji stalowych – buduje trwałe, solidnie wykonane konstrukcje. Do jego podstawowych czynności należy cięcie i kształtowanie prętów, płaskowników i kształtowników stalowych oraz łączenie ich w przewidziane konstrukcje metodą nitowania lub spawania (elektrycznego lub gazowego).

Ślusarz urządzeń komunalnych i ślusarz sprzętu domowego – utrzymują drobne urządzenia i sprzęt AGD w stałej gotowości i sprawności technicznej np. maszyny do szycia, młynki, roboty kuchenne, wentylatory i termowentylatory, pralki czy odkurzacze. Wytwarzają, serwisują i naprawiają urządzenia komunalne takie jak: zamki, zasuwy, zawiasy, proste elementy instalacji wodnokanalizacyjnych, grzewczych, gazowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych.

Ślusarz samochodowy montuje, demontuje i ewentualnie naprawia proste mechanizmy nadwozi samochodowych (zamki, blokady, zawiasy, podnośniki szyb, regulacje położenia foteli itp.).

Ślusarz wyrobów artystycznych – wytwarza, naprawia i odtwarza (rekonstruuje) metalowe wyroby artystyczne, takie jak świeczniki, kandelabry, żyrandole, okucia artystyczne. Ślusarz dokonuje ręcznej obróbki odlewów, kształtuje pręty, płaskowniki i kształtowniki, odtwarza na podstawie dokumentacji technicznej uszkodzone elementy.

Ślusarze znajdują zatrudnienie w zakładach przemysłu maszynowego, warsztatach samochodowych, na budowach, w firmach sanitarnych i instalacyjno-grzewczych, w serwisach naprawy sprzętu domowego, pracowniach ślusarstwa artystycznego.

Udostępnij:

Inne proponowanene kierunki:

Strona jest w trakcie modyfikacji… Prosimy o wyrozumiałość.