Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Nauka zawodu „monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych ” podejmowana jest po ukończeniu szkoły podstawowej.

Po ukończeniu szkoły zawodowej absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, by po jego zdaniu uzyskać tytuł czeladnika w zawodzie, uprawniający do podejmowania pracy na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej można kontynuować naukę w liceum i podnosić swoje umiejętności na kursach kwalifikacyjnych aż do uzyskania tytułu mistrza w zawodzie włącznie.

Nauka w szkole trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących oraz turnusy dokształcające z teorii zawodowej w zakresie : technologii mechanicznej, rysunku technicznego, materiałoznawstwa, maszynoznawstwa, języka obcego technicznego, podstaw prowadzenia i dokumentowania działalności gospodarczej, rachunkowości zawodowej, zasad bhp i ochrony p.poż, ochrony środowiska, przepisów prawa pracy, zarządzania przedsiębiorstwem.

Zajęcia praktyczne prowadzone są w zakładach rzemieślniczych i uczeń otrzymuje za nie wynagrodzenie.

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych jest przygotowany do zmierzenia się z oczekiwaniami rynku pracy. Gruntowne wykształcenie jakie otrzyma zapewni mu możliwość zatrudnienia w różnych zakładach pracy.

Wybranie przez ucznia tego kierunku otwiera przed nim możliwość dalszego kształcenia zawodowego. Kwalifikacje i umiejętności jakie osiągnie w trakcie nauki mogą stanowić doskonałą bazę na dalszym etapie edukacji.

Absolwent szkoły nabiera umiejętności w zakresie:
Wykonywania robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych takich jak:

  1. wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych.
  2. wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci gazowych.
  3. wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych.

Wykonywania robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych tj.:

  1. wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych.
  2. wykonywanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych.
  3. wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych.
  4. wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych.

Udostępnij:

Inne proponowanene kierunki:

Strona jest w trakcie modyfikacji… Prosimy o wyrozumiałość.