Stolarz

Nauka zawodu „stolarz” podejmowana jest po ukończeniu szkoły podstawowej.

Po ukończeniu szkoły zawodowej absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, by po jego zdaniu uzyskać tytuł czeladnika w zawodzie, uprawniający do podejmowania pracy na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej można kontynuować naukę w liceum i podnosić swoje umiejętności na kursach kwalifikacyjnych aż do uzyskania tytułu mistrza w zawodzie włącznie.

Nauka w szkole trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących oraz turnusy dokształcające z teorii zawodowej w zakresie : technologii mechanicznej, rysunku technicznego, materiałoznawstwa, maszynoznawstwa, języka obcego technicznego, podstaw prowadzenia i dokumentowania działalności gospodarczej, rachunkowości zawodowej, zasad bhp i ochrony p.poż, ochrony środowiska, przepisów prawa pracy, zarządzania przedsiębiorstwem.

Zajęcia praktyczne prowadzone są w zakładach rzemieślniczych i uczeń otrzymuje za nie wynagrodzenie.

Stolarz to rzemieślnik, który wykonuje z drewna meble lub elementy potrzebne w budownictwie i wykończeniu wnętrz.
Najważniejsze zadania stolarza to:

 • wykonywanie i konserwacja elementów drewnianych używanych w budownictwie (np. schodów, drzwi, okien, parkietów, szaf wnękowych)
 • wykonywanie i konserwacja mebli zwykłych oraz ozdobnych
 • wykonywanie i konserwacja drewnianych przedmiotów codziennego użytku (np. ramy do obrazów, instrumenty muzyczne)
 • odnawianie i konserwacja drewnianych antyków

W swojej pracy stolarz wykonuje zastępujące czynności:

 • wycinanie elementów drewnianych
 • łączenie elementów za pomocą kleju, śrub, gwoździ lub zszywek
 • szlifowanie
 • heblowanie
 • frezowanie
 • oklejanie mebli
 • lakierowanie, bejcowanie lub malowanie powierzchni drewnianych
 • montowanie mebli i przymocowywanie ich do ścian

Zawód stolarza wymaga przede wszystkim zdolności manualnych niezbędnych przy wykonywaniu niemal każdej z czynności. U stolarza ważna jest wyobraźnia przestrzenna, zdolności matematyczne do wykonywaniu obliczeń, dobra znajomość geometrii, umiejętność sporządzania i odczytywania rysunków technicznych, oraz dokładność i cierpliwość.

Stolarze pracują na placu budowy, w dużych fabrykach mebli, małych zakładach stolarskich lub własnych warsztatach rzemieślniczych.

Udostępnij:

Inne proponowanene kierunki:

Strona jest w trakcie modyfikacji… Prosimy o wyrozumiałość.