Złotnik-jubiler

Nauka zawodu „złotnik – jubiler” podejmowana jest po ukończeniu szkoły podstawowej.

Po ukończeniu szkoły zawodowej absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, by po jego zdaniu uzyskać tytuł czeladnika w zawodzie, uprawniający do podejmowania pracy na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej można kontynuować naukę w liceum i podnosić swoje umiejętności na kursach kwalifikacyjnych aż do uzyskania tytułu mistrza w zawodzie włącznie.

Nauka w szkole trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących oraz turnusy dokształcające z teorii zawodowej w zakresie : technologii mechanicznej, rysunku technicznego, materiałoznawstwa, maszynoznawstwa, języka obcego technicznego, podstaw prowadzenia i dokumentowania działalności gospodarczej, rachunkowości zawodowej, zasad bhp i ochrony p.poż, ochrony środowiska, przepisów prawa pracy, zarządzania przedsiębiorstwem.

Zajęcia praktyczne prowadzone są w zakładach rzemieślniczych i uczeń otrzymuje za nie wynagrodzenie.

Złotnik-jubiler zajmuje się wytwarzaniem, naprawą, przeróbką i konserwacją biżuterii oraz przedmiotów użytkowych i ozdobnych z metali szlachetnych oraz innych metali i materiałów. Rozpoznaje stosowane w złotnictwie i jubilerstwie metale i stopy metali szlachetnych, kamienie szlachetne, półszlachetne i syntetyczne oraz sporządza stopy metali według norm określonych w przepisach, tj. o określonych parametrach chemicznych i wymaganych próbach. Złotnik-jubiler posługuje się narzędziami ręcznymi i urządzeniami, takimi jak: imadła, kowadła, szczypce, nożyce, młotki i prasy, przecinaki, rylce, walcarki, polerki elektryczne, wiertarki, pilniki, lupy jubilerskie czy przyrządy kontrolno- -pomiarowe. Wykonuje prace związane z wycinaniem elementów z blach oraz nadaniem właściwego kształtu wyrobom stosując ręczną lub mechaniczną obróbkę w postaci trasowania, prostowania gięcia, piłowania, wiercenia, cyzelowania i inne niezbędne do wykonania odpowiedniego zdobienia wyrobu. Wykonując wyroby jubilerskie, dokonując ich naprawy lub konserwacji złotnik- jubiler posługuje się technikami łączenia elementów wyrobu, takimi jak: lutowanie, zgrzewanie, skręcanie, nitowanie, sklejanie itp. W celu nadania przedmiotowi pożądanego kształtu i wyglądu wykonuje prace związane z wykończeniowe, polegające na szlifowaniu, polerowaniu, szczotkowaniu, piaskowaniu, z zastosowaniem metod chemicznych i elektrochemicznych. Do zadań złotnika-jubilera należy obróbka oraz oprawa kamieni naturalnych i syntetycznych, polegająca na ich dopasowywaniu do określonego wyrobu oraz tworzeniu dla nich odpowiedniej oprawy. W ramach prac związanych z naprawą biżuterii złotnik-jubiler dokonuje przeróbek gotowych wyrobów, polegających m.in. na powiększeniu lub zmniejszeniu rozmiarów pierścionka czy obrączki. Osoba wykonująca zawód złotnika-jubilera powinna odznaczać się dokładnością i cierpliwością, kreatywnością, uzdolnieniami artystycznymi, wyobraźnią przestrzenną, zdolnościami podejmowania decyzji i twórczego myślenia. Ze względu na konieczność wykonywania precyzyjnych czynności i elementów wymagane są uzdolnienia techniczne, dobry wzrok, zręczność manualna i czucie dotykowe.

Udostępnij:

Inne proponowanene kierunki:

Strona jest w trakcie modyfikacji… Prosimy o wyrozumiałość.